Historien om Ayurveda

Ayurveda stammer fra den sydvestlige del af Indien, nærmere betegnet, Kerala staten. I daglig tale ofte kaldet “kokosnøddestaten”, da Kerala betyder landet af kokosnøddetræer. En gammel Indisk mytologi fortæller, om et guldæg med de første mennesker der blev skyllet ind mod kysten af Kerala. Dog findes der en anden og mere videnskabelig udgave, som mener, at de første mennesker fra Afrika, tog turen til Kerala og grundet dens frodighed, som stadig er kendetegnet ved staten modsat resten af Indien, valgte afrikanerne at bosætte sig her. Herfra kom de første indere til verden og herfra stammer de fleste mennesker fra, hvis dna ikke kan spores direkte fra Afrika – af samme grund bruges udtrykket Mother India med stolthed i Indien.

Ayurveda er sanskrit og betyder Viden om livet. Der findes ingen direkte skrifter omkring Ayurveda og det er derfor gået fra generation til generation og kan spores tilbage mere end 400 år før f.kr. Selvom det har sine rødder i det sydlige Indien, findes og praktiseres det i hele landet samt andre dele af Asien. Da Ayurveda har en tæt tilknytning til hinduismen og der i flere behandlinger ofte findes religiøse traditioner forbundet med disse, praktiseres det særligt i lande hvor hinduisme er repræsenteret som religion. Det samme gør sig gældende for yoga, der dog først kom til efter Ayurveda, de to er nært beslægtede og uadskillelige.

 

Ayurveda princippet

Ayurveda er baseret på teorien om at ALT er en del af de 5 elementer; Jord, Vand, Ild, Luft og atmosfære. Både mennesker, såvel som dyr, er opbygget af de 5 elementer. For menneskers vedkommende, kan de fem elementer yderligere findes i kroppen i 3 doshaer; Vata indeholder Luft og Atmosfære. Pita indeholder Ild og Kapha vand og jord.

Alle mennesker indeholder de 3 doshaer og disse vil altid variere i takt med, at vi og vores omgivelser ændrer og udvikler sig. Ayurveda handler derfor i bund og grund om, at skabe balance i de tre doshaer. Dette kan naturligvis være en livslang proces og det er det som oftest også, da de hele tiden varierer en smule. Det gør de dog uden at vi ofte selv lægger mærke til det og som med så mange andre ting, reagerer vi først når kroppen begynder at vise synlig ubalance, som fx i fysisk form; kløe, eksem, ømme led, smerte og psykisk; fx stress, depression, angst. Dette er tegn på, at doshaerne nu er i så meget ubalance, at der for alvor skal gøres noget.

 

Ayurveda i praksis

Ayurveda tager udgangspunkt i det enkelte menneske og stræber altid efter at finde roden af problemet og aldrig symptombehandle. Al medicin der bliver givet, tager udgangspunkt i naturen og laves heraf.

Der findes mange måder at praktisere Ayurveda på. Det kan gøres i form af små justeringer i forhold til kost, motion og naturmedicin og generelt gode råd i forhold til gener eller problematikker. Det kan også gøre ved hjælp af Ayurvediske konsultationer, hvor man som patient for lavet en dybdegående anamnese og kropsanalyse og herfra for planlagt et udredningsforløb.

Man får, afhængig af diagnosen, en dybere forståelse for ens krop og reaktioner af denne, samt en masse forslåede rutineændringer fremlagt og behandlinger som kunne være relevante for den problemstilling man vil holde fokus på.

En klassisk behandling og måske også den mest kendte inden for Ayurveda, er Panchakarma. Panchakarma er en udrensning af kroppen, som optimalt set skal foregå over 2-3 måneder. Denne behandlingsform bruges når kroppen er i tydelig ubalance og kan også laves i større og mindre grad. Mange Indere vælger dog trods udeblivelse af sygdom, at lave en Panchakarma én gang årligt, netop for at bibeholde en sund krop og holde ubalance og sygdomme for døren.