Meditation er en væsentlig del af yoga, da en sund krop skaber et sundt sind. Begge dele skal derfor plejes og vedligeholdes – Dette sker blandt andet igennem meditation.

Teorien bag meditation

Mennesker er slaver af deres eget sind og det er lige præcis det vi skal bringe under kontrol igennem meditation. Sindet er ligesom vinden, og kan ikke kontrolleres. Vi skal derfor ikke kæmpe imod det, men acceptere hvor det tager os hen og være iagttagende overfor det. Vi skal som mennesker lære vores sind at kende og det sker igennem meditation. Her lærer vi dens funktion at kende og hvordan vi håndterer det. Nøgleordet i denne proces er: OPMÆRKSOMHED

Hvordan?
For at vi har størst mulighed for at lykkedes med meditation, skal vi forstå hvordan vi fungerer som mennesker. Mennesker er vanedyr og fungerer bedst under faste rutiner, dette skaber ro og stabilitet i vores sind. Meditation skal derfor være en del af vores daglige program og vores faste rutine, på denne måde bliver det også nemmere for os. Dette kræver at vi gør meditation til en vane og dermed for skabt en regularitet i vores hverdag.
Mediter derfor samme tid på dagen, hver dag og start med 5 min. Herefter kan du opjuster til 10 min. og efter 3-6 mdr., vil alle opleve at man ikke den samme – man flytter sig simpelthen mentalt!
At meditere kan for mange lyde uoverskueligt og kedeligt eller måske endda svært. Ofte har man en tendens til at tro at meditation handler om at ”tømme” hovedet og tænke på ingenting, men kan man det? Det er under alle omstændigheder ikke der man skal starteog egentlig heller ikke det meditation handler om. Det første skridt er egentlig at give sig sig både plads og ro til ”bare” at sætte sig ned – allerede her er der taget en aktiv beslutning og man er på rette vej.

Begynder meditation:

  1. Tag en aktiv beslutning om at sætte dig ned og brug 5 min. af din tid. Lad tiden står stille – beslut dig for, at du vil vente med at tænke på det som prøver at trække dig i en anden retning, det kan du igen tage stilling til.. men først om 5 min.
  2.  Slap af i kroppen. Sid som det er behageligt for dig. Hvis du sidder i skrædderstilling, må knæ ikke være højere end hofte og du kan alternativt sidde på en pude for at det ikke sker.
  3.  få styr på dit åndedræt – dette er brændstoffet for din krop og sind. Sørg for at træk vejret helt ned i maven og vær opmærksom på, at det ikke stopper ved brystet. – øv dig uden pust fra munden, det skal flyde gennem næsen.
  4. Få styr på dine tanker og slap af i hovedet. Dette gøres bedst ved at være opmærksom på det. Kommenter eller døm ikke på dit sinds tanker. Det er vores EGO der får os til at tænke de ting vi gør og ved blot at iagttage denne proces, adskiller vi os selv fra vores ego. OPMÆRKSOMHED er nøgleordet i meditation. Se hvor sindet leder dig hen, iagttag, registrer, men lad dig ikke gå videre ind i tanken.
  5.  Koncentrer dig om hvad du laver og forvent ikke noget at denne meditation. Tæl evt. til 15 hvis det giver mening for dig
  6. Giv dig selv en afsluttende bøn eller tanke med på vejen. Det kan for eksempel være et positivt forslag til dig selv og det må gerne være anderledes fra gang til gang.

Prøv meditation om morgenen eller før sengetid om aftenen.
Husk at sindet altid dømmer, men sig til dig selv, at det ikke er dig, det er styret af dit ego.