Hvad er yoga?

Et spørgsmål som mange i vesten måske vil besvare med det fysiske element i yoga, nemlig Asana, som er de forskellige positioner vi bevæger kroppen i. Andre vil sige, at yoga er en livsstil og en måde at mindske vores stressniveau på. Yoga er dog meget mere end det, det er selvrealisering og vejen dertil.
Yoga handler egentlig om at frigøre os fra vores ego og på den måde realisere os selv som mennesker. Egoet er i mere eller mindre grad styrende for de fleste af os og ofte den stemme i os selv, der fortæller os at vi ikke er gode nok eller, som gør os usikre på mennesker omkring os. Vores ego er egentlig skyld og grund til mange bekymringer og sorger i vores liv og ender med at blive grunden til, at vi ofte vælger ”forkert” i forhold til hvad selvet måske ville have valgt for os. I denne proces lærer vi meget om os selv som mennesker. Vi lærer først og fremmest selvkontrol og selvoplevelse, før vi når selvrealisering. Vigtigst af alt lærer vi, at lykke kommer indefra og ikke udefra og, at det dermed heller ikke er op til andre mennesker at gøre os lykkeliglige, men at den tilstand ene og alene kan skabes igennem os selv og med hjælp fra os selv.
Da yoga stammer fra Indien og dermed har tæt tilknytning til både hinduismen og buddhismen, vil filosofien også bære præg af disse. Nedenstående vil jeg beskrive hvordan vi alle opfattes ud fra et yogisk perspektiv og ud fra yoga filosofien.
For ifølge yoga, findes der fire typer af virkelighed eller bevidsthed, som vi lever i:

 1. At være vågen
 2. At drømme
 3. At sove
 4. Turiya, som betegnes som den rene bevidsthed, hvor der hverken findes tid, sted eller årsag

Sjælen/selvet i yoga kaldes Atman. Alt hvad vi gør, gør vi for os selv og for at føle os i live. Verden og livet er vores egen og ikke den udenfor, da vi alle ser forskelligt på samme ting.

Hvad er jeg så? – jeg er:

 • Tanker
 • Følelser
 • Handlinger
 • Drømme

Ovenstående skal ses som meningen med livet. Nemlig at vi som mennesker skal tænke, føle, agere og drømme. Det er det vi kan og det er det vi skal. Det er en del af Samsara, som er det livshjul vi alle befinder os i. Det er her vi bevæger os i en cirkel af fødsel og genfødsel, som også kaldes Karma.

Hvem er jeg så? – jeg er:

 • Krop
 • Prana – alt i universet er levende pga. prana
 • Sind – sindet er mere magtfuldt end prana
 • Intellekt – vores intellekt bliver udløst af vores behov for at være lykkelige
 • Lykke – vi søger alle efter at være lykkelige og undgå at være ulykkelige

Ovenstående Jeg’er, er dog alle falske når alt kommer til alt, da det sande Jeg er Atman, altså selvet. Hvad vi ellers oplever som Jeg’et, er skabt af naturen.

 

Hvordan når man så til det virkelig Jeg og dermed til Atman/selvet? – det gør man ved at gennemgå følgende fem

lag, som er naturen og dermed Samsara:

 • Annamaya kosha – den fysiske krop
 • Pranamaya kosha – Pyama Krop
 • Manomaya kosha – den mentale krop/sind
 • Vijnanamaya kosha – Intellekt lag
 • Anandamaya kosha – Lykke lag

Atman/selvet, vil aldrig ændre sig. Vil man kende sig selv, skal man derfor igennem alle Jeg’er for at komme til Atman.

Når man er fri for alle lag, opnår man den tilstand der kaldes: SAT-CHI-ANANDA, som er den absolutte eksistens af bevidsthed og lykke. Denne tilstand, er der kun få der kan fortælle om, da få opnår den. De mennesker der når hertil, kaldes for yogi’er og Guruer.

Den ultimative substans, er den tætteste oversættelse vi kommer på begrebet Brahman. Der findes ingen direkte oversættelse fra Sanskrit til vores sprog. Alt er i princippet Brahman og Atman er dermed også en reaktion på Brahman. Alt bliver reflekteret i Brahman, selv solen. Derfor findes der egentlig heller ikke noget Jeg eller Atman, da der kun findes Brahman.

Hvad lærer man så af yoga?

 • Jeg er Atman/Brahman
 • Alt er Brahman
 • Livet er (Samsara) Adrianma/Naturens spil/Karma

Meningen med livet er at lære at være fri fra Samsara, ved at kende sandheden.
Nedenstående ses de fire vigtigste søjler i yoga og vejen til selvrealisering:
Jeg er Atman/Brahman – SAT-CHI-ANANDA. Yoga er vejen til at manifestere det ophøjede og guddommelig i en selv
Alting er Brahman, altså ophøjet. EGO – Atman/Brahman, som er det sande jeg.
Livet er drama/spil/drømme, som er kontrolleret af karma og dermed naturen.
Handlinger producerer resultater – arbejd derfor for det! Resultatet kan være dårligt eller godt
Meningen med livet er ultimativ frihed/samsara/Maya. Når man opnår Moksha, er man et med universet.
Typer af yoga
Der findes fire stilarter indenfor yoga, hvoraf flere andre har taget form.
Jianna/Jnana yoga – visdom og tanker
Raja yoga – kontrol af sind
Bhakti yoga – altoverskyggende kærlighed og følelser
Karma yoga – handlinger og aktiviteter
Alle fire stile vil bringe os til en form for selvrealisering. For at nå dertil skal man vigtigst af alt være opmærksom! Opmærksomhed er nøgleordet i yoga. Hvad enten det handler om kroppens stilling i de forskellige asanaer, vores åndedræt, vores tanker eller vores relationer med andre mennesker, så handler yoga om at være opmærksom på disse processer og egentlig kun det, da vi ikke skal handle med det samme nødvendigvis.
Hatha yoga stammer fra Raja yoga.